5. Det är lätt att fastna i pricken
Sehen Sie wann immer Sie wollen, so oft Sie wollen
Jedes Alter • Vorlesung • 19 min

Välkommen till del 5.


I den här filmen tar vi upp ämnen som: 

·       hur lätt det är att fastna i problem och det vi på institutet kallar för "pricken av problem”

·       vi gör det vi alltid har gjort

·       vikten av att höra bollen gå i nät.  

Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)