Roger Kangas Utbildning & Hälsa

Vorlesung·Die Gesundheit
I denna Voyd kanal vill jag dela med mig av mina erfarenheter om hur det är möjligt att bryta mönster och utforska vad som i grunden styr mitt liv - från det jag tänker och känner till det jag gör.