Höstkonsert 2020
Unbegrenzt beobachten für 30 Tage
Jedes Alter • Musik • 57 min

Stockholms Gosskörs Diskantkör, Konsertkör, Målbrottskör samt Stockholms Gosskörs Veterankör ger en höstkonsert, inspelad i Nacka Aula den 16 oktober 2020.


Dirigenter: Karin Skogberg Ankarmo, Magnus Bergman och Roland Nilsson

Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)