Unbegrenzt beobachten für 30 Tage
Jedes Alter • Die Gesundheit • Kurse • 38 min

Yin och yang symboliserar varandras motsatser men kompletterar varandra. Yang anses vara det aktiva och dynamiska, medan yin står för vilande och reflekterande. Båda behövs för balans.

Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)