CLAV - skivmärke est. 1966

Music·Documentary
Skivmärket CLAV grundades år 1966 av medlemmar i syskongruppen Norlins. CLAV har genom sitt musikmärke i över 50-år givit ut artister och produkter.