Good Tech Conference

Lecture·Technology
Good Tech Conference ger dig nya och fördjupade kunskaper om teknik, innovation och ledarskap som möjliggör den digitala transformationen och utvecklingen av vårt samhälle.