Micke Darmell

Lecture·Course
Micke Darmell en av våra mest uppskattade föreläsare i landet. Hans ämnen är möteskultur, en sund digital arbetsmiljö & privatliv samt relationer på och utanför arbetsplatsen. Han pratar om hur vi återtar vårt fokus på det som skapar värde och skapar mening i det vi gör.