Monica Larsson

Monica Larsson är en kreativ, andlig och bohemisk person med en mycket ovanlig bakgrund som hon berättar om i den här föreläsningen. Hon är bland annat författare och har haft ett långvarigt intresse av livsåskådningen Martinus kosmologi.