Per Holknekt

Lecture
Per Holknekt har inte bara hunnit startat 39 bolag, varav ett börsnoterades och värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj pga. missbruk. Utnämnd till Årets bolagsgrundare, Årets exportbolag, Årets inspiratör och mycket mera