Strömmen

Music·Lecture
Strömmen är Skaps medlemskanal och Skap är en medlemsorganisation med drygt 1600 medlemmar som består av professionella musikskapare inom alla genrer. Vi kämpar för upphovsrätt och vill verkar för att Sveriges musikskapare ska kunna leva på sitt skapande! Läs mer på skap.se