Betydelsen av stöd enligt PER-modellen
Se når du vil, hvor mange ganger du vil
Alle aldre • Helse • 3 min

Samtal med Distriktsläkare Torgny Jarl kring betydelsen av att ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom kommunens anhörigstöd och PER-modellen kan människor befinna sig i ett sammanhang där deras välbefinnande är i fokus utifrån flera professioner.

Ingen kommentarer
(Lås opp video for å lese kommentarer)