Streama

Teknologi·Dokumentar
En kanal om att ta sig in i musikbranschen utan nätverk, pengar eller rätt bostadsort