Betydelsen av stöd enligt PER-modellen
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar • Hälsa • 3 min

Samtal med Distriktsläkare Torgny Jarl kring betydelsen av att ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom kommunens anhörigstöd och PER-modellen kan människor befinna sig i ett sammanhang där deras välbefinnande är i fokus utifrån flera professioner.

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)